Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Finančný servis

HYPOTÉKY - Pôžičky - Úvery

 

"SPROSTREDKOVANIE ÚVEROV ÚPLNE ZDARMA" 

(nás platia výlučne banky – nie klienti)

 

Potrebujete rýchle peniaze a požičasť si do 5 000,- EUR - aj bez overenia v registroch ?

Alebo potrebujete hypotéku na financovanie kupovanej nehnuteľnosti ? 
Príp. potrebujete refinancovať úvery, či konsolidovať svoje financie ?

Stačí nás kontaktovať a dostanete riešenie na mieru... 

 

SPROSTREDKUJEME VÁM:

I. ÚVERY BEZ ZABEZPEČENIA

 • pôžičky, rýchle pôžičky, online pôžičky, minimum dokladov, aj bez overenia v registroch do výšky 5 000,- EUR (pre zamestnaných, podnikateľov, dôchodcov, mamičky na materskej, opatrovateľov, pestúnov...) - s overením v registroch: od 500 – 10 000,- EUR, a pri konsolidácii (spojenie splátok do jednej) do 20 000,- EUR
 • dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti alebo financovanie jej modernizácie - bez zabezpečenia a bez ručenia
 • bezúčelové či účelové spotrebné úvery
 • úvery v Stavebných sporiteľniach

II. ÚVERY SO ZABEZPEČENÍM

(t. j. so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti)

 • účelový hypotekárny úver v ktorejkoľvek banke 
 • účelový úver v Stavebných sporiteľniach

BONUS K ÚVEROM SO ZABEZPEČENÍM:

 • NEPLATÍTE POPLATKY NA KATASTRI (kolok k zriadeniu záložného práva)
 • NEPLATÍTE POPLATOK ZA ZNALECKÝ POSUDOK 
 • NESTRÁCATE SVOJ ČAS POROVNÁVANÍM BÁNK A NA KATASTRI
 • NEMUSÍTE OVLÁDAŤ POSTUPY A PROCESY BÁNK
 • NEMUSÍTE OBETOVAŤ SVOJ VOĽNÝ ČAS ALEBO DOVOLENKU PRE ZHÁŇANIE PODKLADOV A KOMUNIKÁCIU S BANKOU

TOTO VŠETKO RADI VYBAVÍME ZA VÁS A OKREM TOHO VÁM ZABEZPEČÍME:

 • PROMPTNOSŤ VYBAVENIA A ČERPANIA ÚVERU
 • POROVNANIE PODMIENOK VIACERÝCH BÁNK a ostatných inštitúcií

KUPUJÚCEMU GARANTUJEME VRÁTENIE REZERVAČNÉHO POPLATKU V PLNEJ VÝŠKE V PRÍPADE, KEĎ VÁM NEZABEZPEČÍME FINANCOVANIE NEHNUTEĽNOSTI Z NAŠEJ PONUKY PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO HYPOPORADCU.

 

Realitná kancelária - RK Quality SC

(člen NARKS, Realitnej Únie a ZRKS)

Lichnerova 25, 903 01 Senec
(na pešej zóne, v obch. dome KOCKA – prízemie, pri ČSOB, a. s.)

Zastúpená konateľkou: Jaroslava Molnárová

Mobil: +421 948 712 345

Pevná linka :  02 / 381 381 00
E-mail :  uver@qualitysc.sk

✅18 ročné skúsenosti v realitách - Realitka Qualitka overená praxou

 

AKTUALITA

POMOC S HYPOTÉKAMI - Od dnes si môžu občania žiadať aj o štátny príspevok

Aktualizované dňa: 02.01.2024 12:00

POMOC ZA ROK 2023

Občanom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže Ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne).

Ako postupovať?

Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023 uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky.

POMOC OD 1.1.2024

Pomoc s hypotékami v roku 2024 však už bude zastrešovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pomoc teda už nebude vo forme daňového bonusu, ale priameho príspevku z úradu práce. Občania už môžu podávať svoje žiadosti.

Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia) (75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne; 1 800 € ročne). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Žiadosť je možné poddávať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk .

V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník aj spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie:

priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) max. vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 (2 086,40 €/osobu);

ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 je to za obdobie júl 2023 až december 2023);

prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;

príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;

nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, manžel/ka);

trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;

pravidelné splácanie úveru.

Údaje o výške príspevku a splácaní úveru, poskytnú úradom práce samotné banky a to do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou.

Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok mu príde na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

Všetky podrobné informácie ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127

OTÁZKY A ODPOVEDE - POMOC ZA ROK 2023 A DAŇOVÝ BONUS 

Aký príjem sa posudzuje v prípade zamestnanca? Ide o jeho hrubý príjem alebo o čistý príjem? V zákone je uvedené, že "na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane)".

Podmienkou pre možnosť odpočítania navrhovaného nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 je priemerný mesačný príjem vypočítaný z hrubého ročného zdaniteľného príjmu (t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022) najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.  V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).

Aký príjem sa posudzuje v prípade živnostníka? Ide o jeho zisk ešte pred uplatnením nezdaniteľnej časti?

V prípade podnikateľa resp. samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje jeho celkový zdaniteľný príjem v hrubom, t. j. bez uplatnenia výdavkov, poistného, nezdaniteľných častí základu dane, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022.

 Je pri určovaní nároku na daňový bonus rozhodujúci príjem z roku 2023?

Nie, pri uplatňovaní daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za obdobie roku 2023 sa posudzuje priemerný mesačný príjem daňovníka za zdaňovacie obdobie 2022.

 Čo v prípade, ak bol niekto časť roka poberal nemocenskú dávku, materské, rodičovský príspevok či dávku v nezamestnanosti? Rátajú sa aj tieto dávky do príjmu alebo nie?

Súčasťou priemerného mesačného príjmu sú len zdaniteľné príjmy daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022. Príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, nevstupujú do priemerného mesačného príjmu na účely uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Preto tieto druhy oslobodených príjmov nie sú rozhodné pre uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Ak sú pri úvere dvaja spoludlžníci, hranica príjmu na získanie daňového bonusu je dvojnásobná. Je potrebné v takom prípade priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie o príjme od druhého spoludlžníka? Nie, nie je to potrebné. Alebo ako si daňový úrad overí, aký je ich spoločný príjem?

Daňovník (dlžník), ktorý uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie, sám zistí, či on alebo jeho spoludlžník (spoludlžníci) prekročili alebo neprekročili ustanovenú sumu príjmu pre vznik nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Čo sa stane v prípade, ak niekomu vznikne daňový bonus vyšší ako je výška dane, ktorú má zaplatiť? Vyplatí mu štát rozdiel alebo v tomto prípade si môže uplatniť bonus len do výšky vypočítanej dane?

Podľa zákona o dani z príjmov možno daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona. Ak suma dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33. Pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Nové hypotekárne úvery pre mladých od 1.1.2024

Štát pripravil pomoc a zmeny aj v prípade nových hypoték pre mladých od 18 – 35 rokov. Podľa nových pravidiel nastáva niekoľko zmien:

Kým podľa súčasných starých pravidiel (platné do 31.12.2023) môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku do maximálnej výšky 50 tisíc €, od 1.1.2024 sa táto hranica ruší a bude neobmedzená.

Zároveň sa upravuje aj maximálna výška príjmu. Kým podľa starých pravidiel je maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3 násobok priemernej mzdy, od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6 násobok priemernej mzdy (za rok 2022 = 2086,- EUR).

A kým podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 € ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 € ročne.

Aj v tomto prípade však platí, že nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Finportal

Hypotekárne banky

 

Pomôžeme Vám aj s pôžičkou...

Pôžičky na počkanie